EFOP 1.4.4-17

 2018. augusztus 08., szerda

Jó eséllyel a jövő felé
EFOP-1.4.4-17-2017-00033
Megvalósításának kezdete: 2017.11.01.
Befejezésének határideje: 2019.10.31.
Támogatás összege: 29 998 287 Ft
A támogatás mértéke: 100%

BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ

EFOP-1.4.4-17

A “Jó tanács – jogtanács civil szolgáltató központ”Alapítvány 2017 novemberétől elindította az EFOP 1.4.4-17-2017-00033 nyilvántartási számú, „Jó eséllyel a jövő felé” című pályázati projektet. A 24 hónapon át tartó projekt a Széchenyi 2020 – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül valósul meg. A 29,99 millió forint értékű európai uniós támogatás fő célja a hátrányos helyzetű 10 és 18 éves kor közötti általános vagy középiskolás, gyermekvédelmi támogatásban részesülő elsősorban roma lányok, illetve a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok mentorálása. Célja az iskolai lemorzsolódásának visszaszorítása, az érettségihez és szakmához való eljutás megkönnyítése. Egyesületünk felmérést végzett, hol van leginkább szükséglet a projekt megvalósításához. Projektidőszakunk alatt két éven át tartó folyamatos mentorálás zajlik, melyen a lányok csoportfoglalkozásokon, családi napokon, valamint kiránduláson vehetnek részt. A projekt megvalósítási időszakában legalább 40 db csoportfoglalkozás kerül megtartásra.

A helyi kisebbségi önkormányzatokkal és a települési önkormányzatokkal karöltve konzultációk keretében kerültek meghatározásra azok az egyének, akik leginkább illeszkednek a pályázati kiírás céljához, akik leginkább rászorultak arra, hogy a pályázati lehetőségek alapján a programba való bevonásukkal változtatni tudjunk hátrányos helyzetükön, megtegyük a kezdő lépést kulturális és műveltségbéli elszigeteltségük megszüntetése, további lemorzsolódásuk megakadályozására a többségi társadalomhoz való felzárkóztatásuk és a munkaerőpiacon való hatékonyabb fellépésük lehetősége megteremtésének tekintetében.

Magyarország Kormányának felhívása a helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint civil és egyházi szervezetek részére a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a a társadalmi együttműködés növelését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem erősítését. A cél elérését a Kormány helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint a szegény, hátrányos helyzetű gyerekekkel való munkában tapasztalattal rendelkező civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a Felhívásban foglalt feltételek mentén.

A felhívás célja

A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

A program komplex módon reagál a társadalmi problémákra. Nemcsak a lemorzsolódás csökkentése a cél, hanem olyan tényezők érdekében is célzott beavatkozásokat szükséges tenni, mely területen a roma nők jelenléte kiemelkedően magas. Ennek értelmében lépéseket kell tenni családon belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk ellen is, és nem feledkezhetünk meg a menekülő útnak vélt prostitúció kockázatáról sem. Azok, akik a családalapítás miatt morzsolódnak le, akár egész életükre elvesztik annak az esélyét, hogy valaha stabil munkahelyük legyen. Az előbb említett tényezők miatt koncentrált beavatkozásokra van szükség, mégpedig minél korábbi életkortól kezdve, annak érdekében, hogy iskolai és munkaerő-piaci esélyeik javulhassanak. A köznevelés fejlesztési programoktól való elkülönülését az biztosítja, hogy nem közvetlenül az iskolai eredmények javítására koncentrál, hanem az esélyteremtésre, az iskolai sikeresség előfeltételeit alapozza meg az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztése és a tanulás iránti motiváltság megteremtésével, míg a köznevelési fejlesztési programok közvetlen intézkedéseket tesznek a tanulmányi eredmények és az iskolai teljesítmény javítására (pl. különórák biztosítása kulcsfontosságú tantárgyakból, nyelvtanulási lehetőség biztosítása)

A fent említett programok összességében komplex beavatkozásokat tesznek a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében. Összességében, jelen felhívás a céljai, célcsoportja (női program) mellett alkalmazott eszközeiben is különbözik a köznevelési fejlesztési programoktól.

A projekt megvalósítási időszakában legalább 40 db csoportfoglalkozás kerül megtartásra.

Projekt megvalósítási időszak: 2017.11.01. – 2019.10.31.

A megvalósítás helyszíne: Mezőhegyes, Békés megye.

Projektünk célcsoportja az alábbi három körből tevődik össze:

  1. 10-18 éves általános vagy középiskolás – elsősorban roma – lányok
  2. a bevont lányok családja
  3. korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok

A kötelezően választandó tevékenységek közül az alábbiakat fogjuk megvalósítani röviden:

  • Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása
  • Aktív szabadidős tevékenységek
  • Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése
  • Egészséges életmódra való nevelés
  • Önismereti foglalkozások
  • Pályaorientációs foglalkozások