A projektről

 2018. november 13., kedd

“Jó tanács-jogtanács civil szolgáltató központ” Alapítvány is fontosnak tartja a jövő generációjának biztosítani a lehetőséget arra, hogy hátrány nélkül indulhasson el a felnőtt életben, továbbá hogy tanulmányai során se érje megkülönböztetés. A korábbi együttműködésből adódóan egyértelmű volt, hogy Mezőhegyesen szeretnénk megvalósítani az EFOP-1.4.4-17 BARI SHEJ – NAGYLÁNY-FÁTĂ MÁRÉ projektet, mivel az ott élő gyermekeknek igazán szüksége lenne az iskolai lemorzsolódást segítő program.

Ennek érdekében dolgozik a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és projektasszisztens, továbbá azok a pedagógusok, akik a gyerekekkel napi kapcsolatban vannak és mindenben segítik őket: a mentori feladatokat ellátó szakmai vezető és három mentor. A négy pedagógus különböző programok szervezésével és lebonyolításával fejleszti a mentorált lányokat:

Munkanélküliség és szegénység tekintetében Magyarországon hatalmasak a regionális különbségek. A legelszegényedettebb régiók között van Kelet-Magyarország, így Mezőhegyes is. Ebben és az észak-keleti térségben koncentrálódik a roma népesség többsége, de a szegénység általános, nem nemzetiségen alapul. A nehéz szociális és gazdasági helyzet megjelenik a városi és falusi szegénynegyedekben, a majorokban élő emberek körében, ahonnan a kitörés szinte reménytelen. Mezőhegyesen nincsen megfelelő ipari park, amely elősegítené a végzettség nélküli személyek foglalkoztatását, a mezőgazdasági tevékenységek, az idénymunkák sem elégítik ki a munkanélküliek igényeit. A szegény családok minimális bevételeinek szinte egészét a gyerekek nevelésére és az elemi szükségletek fedezésére kellene, hogy fordítsák, ám sokszor egyéb okokból kifolyólag ez mégsem teljesül. Komoly problémát jelent a családoknak a lakótér fenntartása, a fűtésről, az élelemről való gondoskodás.

A projektbe bevont gyermekek mindannyian elszenvedői ezen körülményeknek, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a minél színesebb programok megvalósítását. Mindemellett a lányoknak próbálunk minden olyan szükséges tárgyi eszközt beszerezni, amiben hiányt szenvednek.